SikkerMail

Stigende it-angreb og kæmpebøder i forbindelse med brud på persondataloven, er hverdags udfordringer alle organisationer skal forholde sig til
Én af de største syndere er de e-mails, som du og dine kollegaer sender. Almindelig e-mail er i dag ikke en sikker transportform for vigtig, personfølsom eller fortrolig information. Der er risiko for, at andre end e-mailens rette modtager kan skaffe sig adgang til det, der sendes. Derfor bør du som minimum tage stilling til, hvordan du sikrer virksomhedens personfølsomme data når der kommunikeres via e-mail.

Kæmpebøder for brud på datasikkerhed

Det er ikke kun frygten for Cyberangreb, der ligger bag behovet for en mere sikker e-mail struktur. Vi har desværre set flere eksempler på, at der har været sendt personfølsomme data uden at e-mailen har været krypteret. Der er også tilfælde af at en medarbejder, uden at have hensigten, kan komme til at sende personfølsomme data til en forkert modtager. Dette er direkte i strid med persondataloven.

EU har skærpet forordningen og indført bødestraffe på op til 5% af den globale omsætning. Alle virksomheder skal nu aktivt forholde sig til persondataloven og ifølge Datatilsynet vil kryptering via SikkerMail være en passende sikkerhedsforanstaltning for både offentlige og private aktører

Hvilken løsning skal jeg vælge?

På baggrund af det enorme behov for sikring af personfølsomme data, findes der mange løsninger i markedet indenfor kryptering. Det kan virke uoverskueligt at forstå dem alle og som en udfordring at tage den rigtige beslutning uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.

Vi anbefaler, at du tager udgangspunkt i organisationens kultur og sikkerheds processer. Typisk vil det bedste valg være en certifikat baseret automatiseret krypterings løsning, modsat en løsning der kræver at brugeren manuelt vurderer om mailen skal krypteres eller ej. Vælger man en manuel løsning kan betyde at risikoen for fejl og længere arbejdsgange stiger betydeligt.
datacompagniet har erfaring med automatiserede certifikat løsninger såvel om manuelle løsninger tillige med SikkerMail konfigurering i O365 / M365.

Lad os hjælpe og vejlede jer. Som alternativ kan I også vælge vores Security Serviceabonnement, som afdækker de fundamentale sikkerhedsbehov enhver organisation har – læs mere om Security Serviceabonnement her.

Det som skal med i overvejelserne når organisationen skal vælge SikkerMail løsning er elementer som skal der sendes fra tablets, mobiltelefoner og webmail, skal løsningen integreres til E-Boks, organisationens kultur, tidsforbrug for medarbejderne, overholdelse af lovgivning, log og dokumentation, løbende vedligehold og opdateringer samt økonomi.

LÆS MERE OM DKIM
LÆS MERE OM DMARC