Få et indblik i aktuelle og virkelige sikkerhedstrusler, der sker lige nu. 

Har du spørgsmål til dette?

Cyber angreb er den største trussel mod organisationerne. Vi ser en stadig stigende trend, hvor organisationer udsættes for Phising, CEO fraud etc. hvilket kan betyde at organisationen risikerer datatab eller bliver udsat for afpresning og i værste fald må lukke.
Det er derfor vigtigt at organisationerne forholder sig og skaber en infrastruktur der sikre at nødvendige forholdsregler er implementeret, at medarbejderne løbende holdes, orienteret og uddannes ligesom kontroller og dokumentation bør være en del ad de forebyggende aktiviteter.

De områder som organisationens Cyber sikkerhedsplan bør indeholde, har vi summeret nedenfor. 

  • Adresser Cyber kriminalitet i ledelsen.
  • Skab opmærksomhed i hele organisationen om de trusler der er virkelige.
  • Uddan løbende medarbejderne, så relevant viden bliver opdateret.
  • Udarbejde en detaljeret plan for beskyttelse af kritisk infrastruktur og kritiske data.
  • Udarbejde en baseline for den generelle sikkerhed.
  • Etabler incident og dokumentations mekanismer.
  • Foretag løbende kontroller og dokumenter.

Bliv kontaktet af en sikkerheds-rådgiver