Tilgængelige og brugbare værktøjer er altid velkomne. Nedenfor har vi fundet nogle værktøjer, som uvildige og myndighederne stiller til rådighed. Værktøjerne kan du selv finde på Vrik.dk, hos datatilsynet og hos Rådet for Digital Sikkerhed. Udfordringerne som uddannelsesinstitutionen står overfor i dag, er mange og kræve indsigt. Vidensniveauet bliver konstant højere og forventningen om indsigt i muligheder og udnyttelse af værktøjerne til fremdrift for organisationen og hjælp til ledelsen er et konstant pres. Uddannelsesinstitutionerne skal fastholde en høj service leverancer på IT-drift samtidig med de skal sikre sig mod Cyberangreb fra stadig dygtigere kriminelle grupper og forholde sig til mulighederne md IoT og myndighedernes krav i lovgivning og i Persondataforordningen. Ingen tvivl om at det for mange organisationer kræver en sparringspartner med faglighed og viden, hvor løsninger og muligheder kan evalueres op mod virksomhedens kultur, strategiske fokus og økonomi.
Nedenfor er nogle af de områder som uddannelsesinstitutionerne skal kigge ind i og tage stilling til.

Sikkerhedstjekket på Virk.dk her kan du se om organisationen lever op til det niveau myndighederne anbefaler og indsigt i de områder uddannelsesinstitutionen skal forholde sig til.

10 tips til borgerens digitale sikkerhed Rådet for Digital Sikkerhed har udarbejdet relevante tips, som uddannelsesinstitutionen med fordel kan benytte sig af.

Passwords er en udfordring for de fleste men også et område der konstant er under Cyber angreb. Læs anbefalingerne fra Rådet for Digital Sikkerhed.

Phishing er nok den mest udbredte form for Cyber kriminalitet, som uddannelsesinstitutioner udsættes for. Det gælder om at være opmærksom og tage sine forholdsregler. Rådet for Digital Sikkerhed har publiceret deres anbefalinger, som alle medarbejdere bør have kendskab til.

Kryptering af e-mails. Datatilsynet tager nu på tilsyn i uddannelsesinstitutionen. Her kan du orientere dig om hvilke spørgeskemaer som tilsynet har benyttet sig af i 2019.

Datatilsynet er vores myndighed som tilser uddannelsesinstitutionernes håndtering af Persondataforordningen. Du kan orientere dig om din forpligtelser og rettigheder.

iteo kan hjælpe

Vi har udviklet Service- og Supportabonnement, Security Serviceabonnement, DPO-abonnement og Compliance-abonnement, som alle sigter mod at skabe gennemsigtighed og tilsikre de fundamentale sikkerheds og drifts discipliner bliver udført og vedligeholdt, samtidig med at uddannelsesinstitutionen kan arbejde uhindret med det de er bedst til

Bliv kontaktet af en rådgiver