EU-Persondataforordningen

GDPR

Blev I klar, da forordningen trådte i kraft og følger I udviklingen og ændringerne i lovgrundlaget, så processerne løbende bliver vedligeholdt og forankret i organisationen.
Vi oplever at mange virksomheder har brug for rådgivning og konsulenthjælp til at skabe overblik, indsigt og fremdrift. Vores GDPR-team er uddannede CDPO, Certified Data Protection Officer, og vil være i stand til at hjælpe med denne fremdrift og forankring.
Også Awareness-træning af jeres medarbejdere, så I sikre jer bedst muligt mod mulige interne handlinger, som kan kompromittere jeres uddannelsesinstitution og utilsigtet give adgang til hackere er standardområder som vi taler igennem, når vi rådgiver.
Persondataforordningen har til formål at beskytte datasubjekter og fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Forordningen trådte i kraft den 25. januar 2018 og at sikre den dataansvarlige alene registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med det oplyste formål. Ligesom den dataansvarlige er pålagt dokumentationskrav i forhold til opfyldelse af forordningen. For mange organisationer er procesbeskrivelse og dokumentationskravet en udfordring, som ofte kræver professionel rådgivning.
EU-Persondataforordningen giver større kontrol og flere rettigheder til datasubjektet, eksempelvis retten til indsigt, retten til at blive glemt og rettet til at få udleveret data. Derudover er organisationen nu pålagt at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som omhandler databeskyttelsespolitikker, procesbeskrivelser. Meget af dette kræver at der skabes løsninger, som sikrer kommunikationen ind og ud af organisationen. Indføring af kontroller, indhentning af samtykkeerklæringer og Awareness-træning af medarbejderne.

Iteo kan hjælpe

Vi har flere års erfaring med Compliance og DPO arbejde for en række organisationer. Vi afholder afklaringsworkshops, hvor vi gennemgår de forskellige områder, som skal afklares identificeret systemejerne og skabt indsigt i hvilke muligheder som findes.
På workshoppen får I bl.a. indsigt i dokumentationskravene der er ligger i EU-Persondataforordningen. Vi leverer løbende rådgivning ligesom vi på tilgængelig vis har udviklet et DPO-Abonnement og et Compliance-Abonnement.

Rammeværktøj og Juridiske dokumenter

Med et rammeværktøj kommer I altid til at overholde reglerne om behandling af persondata. I får nemt udarbejdet alle juridiske GDPR-dokumenter med simple spørgeskemaer, og vi sørger for at opdatere jeres dokumenter, hvis Datatilsynet kommer med nye vejledninger eller praksis. Når dokumentationen er udarbejdet, driftes og vedligeholdes jeres dokumentation ved hjælp af et automatiseret GDPR-årshjul, der løbende udsender påmindelser, når der kræves handling fra jer. På den måde bliver og forbliver I GDPR-compliant.

LÆS MERE OM DPO-ABONNEMENT
LÆS MERE OM COMPLIANCE-ABONNEMENT

Har du brug for at snakke med en rådgiver? 

Ønsker du et møde eller en online demonstration af vores løsning, så kontakt Thomas Larsen på tho@iteo.dk eller giv os et kald på 56 56 27 00

Sov godt om natten med Iteo som IT-partner

Sikkerhed

Iteo’s IT sikkerhed dækker infrastrukture og brugernes devices.

Erfaring

Iteo har 25 års erfaring indenfor it-løsninger til uddannelses institutioner

Levering til tiden

Vi forpligter os til at levere den rigtige it-løsning til hver enkelt kunde

Vi holder IT-statusmøder med ro i sindet, for vi hører typisk kun fra brugerne, når netforbindelsen ikke fungerer som forventet, og det sker uhyre sjældent i dag. I stedet for at rette fejl, kan vi fokusere på at udvikle netværket og løbende give sikker adgang til flere online services i takt med at de efterspørges.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Seneste projekter

Kig efter vores seneste projekter, hvor vi løbende opdaterer med nyt om iteo’s projekter.

Skal vi starte et projekt?

Kontakt os

Skal vi tale sammen?

Vores passionerede IT-konsulenter er altid klar til at hjælpe

Kontakt os

Office 365 & Microsoft 365 – GDPR & Compliance – IT-Sikkerhed – SIEM & Dataanalyse – IT-Service & Supportabonnement – Security Serviceabonnement – WiFi-Serviceabonnement – DPO-abonnement – Compliance-Abonnement – Cloud Løsninger & Server Storage – Wi-Fi & LAN – Pro AV Løsninger

Security Serviceabonnement
Du får også AntiVirus, AntiSpam, AntiMalware, SikkerMail, Sårbarheds Pen test og Awareness-træningslicenser med, GDPR Secure Score opsætning på 7 udvalgte områder i O365/M365.
Remote opstarts tjek med fuld dokumentation. Firmware opdateringer, EPP validering samt 5×8. ServiceDesk og 24/7/365 overvågning m.m.
DPO eller Complianceabonnement
Vores DPO, eller Compliance-rådgiver hjælper den dataansvarlige med at igangsætte, vedligeholde og kontrollere at initiativer til sikring og overholdelse af gældende lovgivning sker i henhold til best practice.
Vi udarbejder to årlige GAP-analyser og bisidder ved to årlige ledelses, eller direktionsmøder. I det daglige ydes den dataansvarlige løbende 5×8 DPO-support via DPO Servicedesk.
Læs mere
WiFi Serviceabonnement
Når du har valgt et WiFi Serviceabonnement er alle remote opgaver med opdateringer, vedligeholdelse eller reinstallation af dine controllere inklusiv i abonnementet. Derudover får du, som administrator fri adgang til vores Helpdesk ticket system for dokumentation og log historie.
Inden opstart får I mulighed for et Remote sitesurvey med placerings oversigt og optimerings forslag ligesom vi udfører et remote opstartstjek der giver indsigt og mulighed for at strømline i forhold til jeres reelle behov.
Læs mere
Service- og Supportabonnement
En stabil driftsløsning, hvor alt er inklusiv, fuld fleksibilitet og uden binding. Få professionel vedligeholde af jeres IT-infrastruktur, fuld dokumentation og brugersupport.
Læs mere 

ITEO er certificeret af

Besøg vores webshop

Tilmeld vores nyhedsbrev