FRA SKOLEKOM TIL TEAMS I OFFICE 365

Som mange andre uddannelsesinstitutioner stod Frederiksborg Gymnasium og HF, med behovet for en løsning som erstatning for SkoleKom.

Styrelsen for It og Læring (STIL) har besluttet at lukke SkoleKom med udgangen af 2019.

Via afklarings dialog, workshop, design og datamigrering henover sommeren, er Frederiksborg Gymnasium og HF nu klar til at tage Teams i anvendelse.

#iteo #Microsoft #O365 #Teams #Microsoftteamsuniversity

LIFT AND SWITCH 

”iteo har med ”Lift & Shift” flyttet vores gamle lokal server i Azure, så vi fremover slipper for de løbende udgifter til udskift og vedligehold af hardware. Løsningen giver os samtidig mere fleksibilitet i forhold til tilpasninger. Vi er samtidig overgået til Microsoft CSP EDU, så vi løbende kan justerer efter behov og kigge mere ind i de muligheder der ligger i A3 pakken”